Denizli Büyükşehir Belediyesi Karikatür Yarışması

Denizli Büyükşehir Belediyesi Karikatür Yarışması

BİRİNCİ BÖLÜM

KONU: KİTAP
“Kitaplar, beynin çocuklarıdır.” der ünlü filozof Çiçero.
İnsanlar, ancak okumaya başladıkları zaman kitabın önemini fark ederler.
Halkımıza, özellikle gençlerimize okuma sevgisini kazandırmak için Denizli Büyükşehir
Belediyesi olarak birçok projeye imza attık.
Bugüne kadar yayınladığımız eserler; kitaba, kültüre, okumaya ve yazarlara olan sevgimizin,
saygımızın önemli bir göstergesidir. Bu göstergelerden bir başkası da ilkini 2016 yılında
gerçekleştirdiğimiz: “Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı”dır. Kitap fuarımızla, Ege
Bölgesi’nde adeta bir destan yazdık. Yayıncısıyla, okuruyla, yazarıyla birlikte bunun
gururunu yaşadık. Bundan da güç alarak bir süre ara verdiğimiz karikatür yarışmamızı, Kitap
Fuarı ile bütünleştirmeyi düşündük.
Konuyu: “KİTAP” olarak belirledik.
“Kitap, okuyucu, yazar” üçgeninden yola çıkarak oluşturacağınız; ilginç, özgün, geleceğe ışık
tutacak eserlerinizi bekliyoruz.
Tüm sanatçılarımıza başarılar dileriz.
Unutmayalım, “KİTAPLAR, İNSANLARIN YÜREĞİNE UZANAN
GÖKKUŞAKLARIDIR.“
Osman ZOLAN
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı
SON KATILIM TARİHİ :
23 ŞUBAT 2018 Cuma günü mesai bitimine kadardır.
YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmiş olup; amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açıktır.
2. Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.
Sayfa 2 / 9
İKİNCİ BÖLÜM
YARIŞMAYA KATILACAK KARİKATÜRLERDE ARANACAK NİTELİKLER:
1. Çizim tekniği serbesttir. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal
imzalı (ıslak imza) olması gerekmektedir.
2. Karikatür boyutları en az: A4 ( 21 x 29,7 cm ) en fazla: A3 ( 29.7 x 42 cm ) olmalı ve
herhangi bir zemine yapıştırılmamalıdır.
3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararası yarışmada ödül
almamış olmalıdır. Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya başka bir
karikatürcüye ait olduğunu bildiği karikatürler değerlendirilmeyecektir. Her türlü olası
tartışmalar, çalıntı ve benzer iddiaların sorumlusu katılımcı olacaktır.
4. Yarışmacılar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kısaca
özgeçmişlerinden bahsedeceği (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir.
5. Yarışmacılar en fazla beş (5) adet karikatür gönderebilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ESERLERİN TESLİMİ :
1. Her bir eserin arka yüzünde katılımcıların bilgileri yer almalıdır. (Adı, Soyadı,
Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve varsa e-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen
eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. 18 yaş altı genç katılımcılar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katılımcıların
başvurularına nüfus cüzdanı fotokopisi eklemeleri gerekmektedir. Eklemedikleri
takdirde karikatürleri büyükler kategorisinde değerlendirilecektir.
3. Katılımcılar, eserlerini yalnızca Denizli Büyükşehir Belediyesinin belirlemiş olduğu
adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4. Eserin gönderileceği zarfın üzerine: “Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulusal
Karikatür Yarışması” yazısı ile sanatçının adı ve soyadı yazılarak, belirtilen
adrese 23 ŞUBAT 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmelidir.
Sayfa 3 / 9
5. Karikatürler, “Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi
Başkanlığı, Altıntop Mah. Lise Cad. No:2, PK:20100-Denizli” adresine; postakargo
ile gönderileceği gibi elden tutanak karşılığı teslim edilebilir.
Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya
verildiği değil, Belediye’ye ulaştığı tarih kabul edilecektir.
Postadaki gecikmeler için Denizli Büyükşehir Belediyesi sorumlu tutulamaz.
6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmaması gerekmektedir. Şartnameye
uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaştırılmalıdır.
ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü : 3.000 TL
İkincilik Ödülü : 2.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL
Mansiyon (3 Adet) : 1000 TL
Eşit Ödül (15-18 Yaş Arası) (3 Adet)* : 750 TL
Eşit Ödül (09-14 Yaş Arası) (3 Adet)* : 500 TL
*6 Eşit ödül, 18 yaş altı Genç Çizerlere özendirme ödülü olarak verilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ

1. Karikatürlerin verilen adrese en son ulaşması gerektiği tarih; 23 ŞUBAT 2018 Cuma
günü mesai bitimine kadardır.
2. Jüri değerlendirme toplantısı; 03 MART 2018 Cumartesi günü yapılacaktır.
3. Yarışma sonuçları; 06 MART 2018 Salı tarihinde açıklanacaktır.
4. Ödül töreni; Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı açılışı olan 30 Mart 2018 de
yapılacaktır.
5. Sergi; Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı süresince fuar alanında açılacaktır.
Sayfa 4 / 9
SEÇİCİ KURUL:
• Osman ZOLAN
( Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı)
• Hüdaverdi Otaklı
(Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı)
Yarışma Koordinatörü
• Savaş ÜNLÜ
(Mizah Yazarı)
• Şevket YALAZ
(Karikatürist)
• Abdülkadir USLU
(Karikatürist)

• Mehmet SELÇUK
(Karikatürist)
• Altan ÖZESKİCİ
(Karikatürist)
• Ali ŞUR
(Karikatürist)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER:
1. Seçici kurul üyelerine, verilecek ücret, net: 2000 TL’dir. Bu ücrete yol parası dâhildir.
Konaklama ve yemek belediye tarafından karşılanacaktır. (Bu ücret Belediye
temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Başkan veya Başkan Yardımcısına verilmez.)
2. Ödül törenine katılmak isteyen seçici kurul üyelerinin ulaşım ve konaklama bedeli
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
3. Yarışma jürisinin sergilenmeye değer bulduğu karikatürler, Denizli Büyükşehir
Belediyesi Kitap Fuarında ve daha sonra belirleyeceği yerlerde sergilenecektir.
Sayfa 5 / 9
4. Denizli dışında oturan ve yarışmada ödül kazanan katılımcıların şahsına ait ulaşım
(otobüs bileti), konaklama ve ağırlama masrafları Denizli Büyükşehir Belediyesi
tarafından karşılanacaktır. (Yarışmacıların beraberinde getirecekleri misafirlerin
masrafları kendilerine ait olacaktır.) Ödül kazandığı halde törene katılamayanların
ödülleri yarışmacıların adreslerine gönderilecektir, maddi ödüller ise banka
hesaplarına yatırılacaktır.
5. Yurtdışından katılmış olup da ödül kazanan yarışmacılarımızın sadece yurt içi yol
(otobüs bileti) ve konaklamaları karşılanacaktır.
6. Para ödülü kazanan yarışmacıların ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafımıza
ulaştırdıkları banka IBAN numarasına havale yapılacaktır. Hak sahibinin IBAN
numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten
itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin
ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. (Gönderim bedelleri yarışmacılara ödenen
net ücret üzerinden kesilecektir.)
7. 18 yaş altı ödül kazanan katılımcılarımızın ve velisi olan bir kişinin konaklama ve
ulaşım masrafları karşılanacaktır.
8. Ulaşım masrafları için otobüs bileti gidiş-dönüş olarak, resmi rayiç bedeller dikkate
alınarak hesaplanır.
9. Katılımcı ödül alsın veya almasın karikatürlerin her türlü kullanım haklarından
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ de yararlanabilecektir.
10. Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya
girmeyen karikatürler Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel amaçlı
kullanılabilecek veya yayınlanabilecektir.
11. Yarışmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye
değer görülen eserler Denizli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir
albümde toplanacaktır. Bu albümler yalnızca yarışmada dereceye giren ve düzenlenen
albümde eseri yayınlanan katılımcılara gönderilecektir.
12. Yarışma sonunda ödül, mansiyon kazanan, sergilenme ve albüme girmeye hak
kazanan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci
maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü
maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci
maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma
iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Denizli Büyükşehir
Belediyesi’ne ait olacaktır.
Denizli Büyükşehir Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye
içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü
materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir
Sayfa 6 / 9
Denizli Büyükşehir Belediyesi, karikatürlerin başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir
koşul altında, izin vermez.
13. Sergilemeye ve albüme seçilen eserlere ücret ödenmez.
14. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş
sayılır.
SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.
YARIŞMA İÇİN İLETİŞİM
Arif Duru (Kültür ve Sanat Şube Müdürü) : 0 (258) 280 25 68
Santral : 0 (258) 280 20 20
Adres : Denizli Büyükşehir Belediyesi, Altıntop Mah.
Lise Cad. No:2 20100/Denizli
E-Posta : denizli@denizli.bel.tr
Web : http://www.denizli.bel.tr/

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar
  • ÇOK OKUNAN
  • YORUM